Деултум е археологически резерват в близост до днешното село Дебелт. Има няколко пътя до нас, но ние препоръчваме използването на шосе Е79 от Бургас в посока Средец. Лесно е да го откриете и ще Ви отведе точно до археологическата база, където се намира и музеят. От Бургас можете да получите насоки за пътя към Средец или Меден Рудник, когато се качита на този път, не се отклонявате никъде в продължение на 15 километра. След като пресечете реката в Константиново, ще знаете че Ви остават само 2-3 километра докато видите археологическата база и музеят от дясно на пътя.

Deultum is an archaeological reserve in the vicinity of the modern day village of Debelt. There are several ways to get there. We recommend to be used the road E79 from Burgas to direction of Sredec. It is easy to find it, and will lead you right to the аrchaeological base where the museum is situated. In Burgas you can ask for directions to Sredets or Meden Rudink. When you get on that road it is straight forward 15 kilometers, after you cross the river in Konstantinovo, you will have just  2-3 kilometers until you see our establishment on the right side of the road.

 

Print
Археологическа база, с. Дебелт/ Archaeological base, village of Debelt
Дебелт/Debelt
Средец/Sredec8314
+359 884 544 835
960073
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.